بازیهای دیتا دار اندرویدنرم افزار محاسباتی بادا

نرم افزار bCalc بادا

Posted in دانلود نرم افزار بادا | نرم افزار bada - نرم افزار محاسباتی بادا

نرم افزار bCalc بادا - 4.0 out of 5 based on 4 votes
میانگین امتیار کاربران: / 4
ضعیفعالی 

در این پست برای گوشی های بادا یک ماشین حساب حرفه ایی به نام bCalc جهت دانلود آماده کرده ایم. این نسخه شامل 4 ماشین حساب می باشد که عبارتند از:

1.Scientific Calculator ( ماشین حساب علمی )

2. Boolean Calculator ( ماشین حساب بولی )

3. Complex number Calculator ( ماشین حساب محاسبه اعداد مختلف )

4. Statistics Calculator ( ماشین حساب  مخصوص آمار )